כלבי ביטחון

כלבי שמירה והתראה

כלבי שמירה והתראה

מתקנים ביטחוניים ומתקני תשתית רגישים (תחנות כח,בתי זיקוק מפעלי נשק, כורים גרעיניים,מאגרי גז ודלקים, מחסני מזון לשעת חירום, ימ"חים לאחסון טנקים ונגמ"שים, מובילי טנקים ויחידות תובלה, מחנות צבא, תחנות משטרה,מתקני מכ"ם, אנטנות וממסר,מגדלי שידור,מתקני כליאה, נמלי ים ואויר וכו'.) הדורשים אבטחה היקפית במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה ברמה מקצועית ובכשירות גבוהה. כלבי השמירה וההתראה המוכשרים לתפקידם ב"בקמן אורי" עוברים אימונים ייעודיים בהתאם למתקן ולאופי ההגנה וההתראה המתבקשת. בשיתוף אלקטרוניקה מתוחכמת יעביר הכלב מידע אמיתי ובזמן אמת על איום וסיכון המתקן עקב חדירת גורם זר למרחב המוגן. כוח אבטחה רגלי או ממונע יגיע מיידית למקום האירוע למענה שיתבקש. הכלב ירתק את הגורם הזר וגם אם יפגע (חץ מורעל,ירי וכו') האירוע ידווח מיידית למרכז הבקרה.