כלבי ביטחון

כלבי הרחה

הרחה

כלבי הרחה

כלב חנ"מ עובר הכשרה מיוחדת הכוללת זיהוי כל סוגי חומרי נפץ גם בכמויות קטנות. הכלב לומד לתקשר עם הנוהג ולהתריע בעוד מועד. הכלב מסוגל לבצע חיפוש ואיתור חנ"מ גם בבקרה מרחוק, גם בחפצים שונים (מחסנים,מזוודות וכו'.) וגם בבני אדם. קיימת אפשרות להתקין על הקולר של הכלב מערכת אלקטרונית דרכה יעביר הכלב מידע בזמן אמת על איתור חנ"מ ויזעיק דרכה חבלן ו/או כוח יעודי אחר. כלב חנ"מ יכול להיות גם כלב לוט"ר עם השתלמות נוספת בחנ"מ.