Prognose


כלבים שמגלים סרטן

חברת פרוגנוז מפעילה שירות המתבסס על כלבים המסוגלים לאתר סרטן בבני אדם. הכלבים מסוגלים לאתר את כל סוגי הסרטן. בכוונתנו להגיע לשלב שבו יוכלו הכלבים להבחין בין סוגי סרטן שונים – סרטן השד, סרטן המעי, סרטן הערמונית וסרטן הריאות. שיעור ההצלחה של גילוי באמצעות כלבים הוא 95%.
אנו עובדים על פיתוח טכנולוגיה שתהיה מסוגלת לדמות את פעולות הכלבים באמצעות שימוש במכשירים מתאימים.
הבדיקה מבוססת על דגימות נשיפה שמספק האדם הנבדק. הדגימה מגיעה למעבדה שלנו שבה הכלבים מריחים אותה ומסמנים במקרה שהם מגלים סרטן. בדיקות אלו מומלצות במיוחד לאנשים שאינם חולים.
מייסד החברה והמנהל המקצועי הוא אוריאל בקמן.