כלבי ביטחון

כלבי איתור וחילוץ נפגעים

כלבי איתור וחילוץ נפגעים

כלב איתור וחילוץ נפגעים מוכשר לאיתור חפצי נעדר, איתור הנעדר עצמו,איתור נפגע,איתור איברים, סיוע בחילוץ ע"י העברת נוזלים/מזון, ציוד רפואי, אמצעי תאורה ופריצה, ציוד קשר וכו', וכן גרירת הנפגע(רק במצבים המאפשרים זאת.)