כלבי עזר

כלבי ריפוי ורווחה

כלבי ריפוי ורווחה

מסייעים לאוכלוסיות שונות במצבים נפשיים שונים. לכל מטופל נבנית תכנית בהתאם למצבו ולהנחיות המטפל.
התופעה הבולטת בכל תחום כלבי העזר והיא כבר תועדה מחקרית, היא עלית הדימוי העצמי של האדם המוגבל עקב קבלת הכלב.