כלבי עזר

כלבי שמיעה לחרשים

כלבי שמיעה לחרשים

הם האוזניים של החירש, מודיעים על צילצול בדלת, בכי של תינוק צילצול פקס ,שעון