כלבי עזר

כלבי התראה לאפילפטיים ולחולי סוכרת

כלבי התראה לאפילפטיים ולחולי סוכרת

מתריעים על בוא ההתקף מס' שעות לפני ההתקף,מתאימים במיוחד לילדים להם נזקקת לעיתים עזרה ממבוגר במניעת ההתקף באמצעים תרופתיים. הכלב ידאג הן לילד והן למבוגר בהתראה על ההתקף וכן בהבאת המטופל למצע רך (באם יפול ח"ו ) או בתמיכה פיזית בשעת הנפילה. ניתן למתקן מכשור אזעקה אלקטרוני על הכלב אשר יזעיק עזרה בחייגן אוטומטי למכשיר סלולרי של ההורה ו/או המטפל בחולה